Registration data

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AUTOS” Spółka z o.o.
ul. Unii Europejskiej 2B, 86-050 Solec Kujawski
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000021284
NIP 953-22-71-460, Regon 092303424
Kapitał zakładowy: 2.400.000 zł

LOGIN TO WEB SHOP

Are you interested in shopping at Autos?

Contact our Export Department

NEWSLETTER
newsletter

Subscribe newsletter

Save