Kolejny klasyk polskiej motoryzacji w naszej kolekcji

Historia tego Poloneza jest dość nietypowa. Wyprodukowany w 1998 roku na Żeraniu samochód ma zaledwie 8 661 km przebiegu. Jak na ponad 20-letne auto śmiało można powiedzieć, że to niewiele. Wynika to głównie z tego, że przez wiele lat samochód stał w garażu i nie był użytkowany. Wsiadając do środka przenosimy się w czasie. Wygląd wnętrza, zapach przywodzi niektórym wspomnienia z młodości.


Polonez zmienił właściciela i trafił w ręce Pana Krzysztofa – właściciela firmy „Czerwony Hasiok” z Gliwic. Nowy nabywca postanowił przekazać Poloneza na aukcje WOŚP, po tym jak sprzęt ufundowany przez fundację uratował życie jego wnuczce, która poważnie zachorowała. Ta sytuacja pokazuje, że dobro wraca i jak szerokie zatacza kręgi.


Firma Autos od wielu lat bierze czynny udział w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wspiera jej działalność. W swoich zbiorach ma­my już Fia­ta 125p, któ­ry w fil­mie „Bo­go­wie” wy­stą­pił w ro­li sa­mo­cho­du prof. Re­li­gi, jest Chop­per zbu­do­wa­ny przez stu­den­tów Po­li­tech­ni­ki Bia­ło­stoc­kiej, jest rów­nież sta­ry do­bry ma­lu­szek oraz mo­to-ro­wer Ko­mar.


zjazd przewoznikow
Data dodania:

PROMOCJE
ODDZIAŁY


Oddziały XLS
Pobierz