F-GAZY certyfikacja

certyfikacja f-gazy

F-GAZY certyfikacja

Szkodliwy wpływ czynnika chłodniczego na środowisko naturalne, powoduje duże zainteresowanie ustawodawcy i organizacji pozarządowych, a co za tym idzie szukanie rozwiązań, które przyczynią się do racjonalnego gospodarowania nim w serwisach samochodowych.

Na mocy ustawy z maja 2015 wprowadzono obowiązek posiadania zaświadczenia o odbyciu szkolenia z F-gazów dla mechanika zaangażowanego w serwisowanie klimatyzacji. Równolegle zakup czynnika chłodniczego ograniczono do przedsiębiorców (nie można go już kupić na paragon - tylko faktura VAT).

Dodatkowo przedsiębiorca miał obowiązek zarejestrowania się na stronie Instytutu Chemii Przemysłowej i raz do roku wysłania zestawienia z informacją o tym ile czynnika kupił, zużył oraz ile go posiadał na początku i końcu roku.

W wyniku zmiany jaką wprowadzono do ustawy w 2017 roku prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na serwisowaniu klimatyzacji w pojazdach jeszcze bardziej się skomplikowało.

Po pierwsze - w dużym uproszczeniu - mechanik obsługujący układ w autach osobowych i dostawczych - dalej zobowiązany jest do posiadania zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu F-gazów, ale już jeżeli chcemy obsługiwać większe układy np. w pojazdach ciężarowych czy autobusach - mechanik musi posiadać certyfikat dla personelu wydany przez Urząd Dozoru Technicznego. Dokument ten uzyskuje się na podstawie zdanego egzaminu, do przeprowadzenia którego upoważnione jest tylko kilkanaście podmiotów w całej Polsce. Dopiero na podstawie potwierdzenia zdania egzaminu uzyskanego w tejże jednostce UDT wyda nam odpowiedni dokument.

Kolejnym nowym obowiązkiem jaki pojawił się w wyniku wprowadzonej nowelizacji jest konieczność posiadania certyfikatu przedsiębiorcy przez podmiot, naprawiający układy klimatyzacji w pojazdach ciężarowych i busach o ile wykonuje usługi dla klientów zewnętrznych.

Dokument ten uzyskuje się składając odpowiedni wniosek do UDT dołączając m.in. potwierdzenie zatrudnienia mechanika z uprawnieniami oraz uiszczając opłatę w wysokości ok. 1900 zł.

Dopiero po przebrnięciu przez powyższe procedury, możemy w sposób zgodny z prawem i bez narażania się na wielotysięczne grzywny serwisować układy klimatyzacji.

Autos starając się ułatwić zdobycie uprawnień klientom, w porozumieniu z jednostką upoważnioną przez UDT, w okresie letnim przygotowuje szkolenia oraz egzaminy pozwalające zdobyć certyfikat dla personelu. Więcej szczegółów na ten temat uzyskają Państwo w oddziałach Autos.


Przygotował Karol Filarski
Specjalista ds. Wyposażenia
Warsztatów i Szkoleń

PROMOCJE

ODDZIAŁY


Oddziały XLS
Pobierz