Obsługuj legalnie klimatyzację w ciężarówkach.Jeżeli chcesz legalnie obsługiwać klimatyzację w pojazdach powyżej 3,5 tony, konieczne jest zdobycie Certyfikatu personalnego Urzędu Dozoru Technicznego. Szkolenie odbędzie się w dniach 16 -17 marca 2021 w Bydgoszczy, a zakończy się egzaminem, który przeprowadzi uprawniona komisja UTD. Po zdanym teście, otrzymasz potwierdzenie uzyskania uprawnień w ciągu kilku tygodni. Certyfikat III stopnia jest bezterminowy.
Obsługuj legalnie klimatyzację w ciężarówkach.ODDZIAŁY


Oddziały XLS
Pobierz