Ocena uszkodzeń okładzin do hamulców bębnowych

Ocena wyszczerbień okładzin i pęknięć masy okładzinowej

Informacje serwisowe powinny być podstawą do oceny okładzin do hamulców bębnowych.

Zakres obowiązywania

Ocena tego, czy okładzinę należy wymienić, należy do kontrolera. Jego decyzja musi brać pod uwagę – oprócz właściwości wizualnych – również ogólne wrażenie wywierane przez pojazd i jego użytkowanie. Jeżeli przyczyny, które doprowadziły do opisanych tutaj usterek, nie zostaną usunięte, to należy spodziewać się dalszego pogorszenia stanu. Okładziny należy badać w regularnych odstępach czasu. Prawa z tytułu gwarancji zależą od konkretnego przypadku i specyficznych warunków brzegowych.

Wyszczerbienia

Wyszczerbienia na krawędziach w określonym obszarze, jak na rys. 1, są oznaką normalnego zużycia (a więc nie wady produktu), które nie powoduje jeszcze konieczności wymiany. Należy pamiętać, że:

  • Świeże wyszczerbienia na brzegu zewnętrznej strony okładziny są spowodowane nieprawidłowym demontażem bębna hamulcowego. Wyszczerbienia na obwodzie całej krawędzi o szerokości do 8 mm na całej grubości okładziny są dopuszczalne (rys. 1). Wyszczerbienia powierzchniowe sięgające maks. 15% całej powierzchni okładziny są niezależne od położenia i dopuszczalne do głębokości ok. 1,5 mm (rys.1).
  • Wyszczerbienia w obszarze podstawy nitu są niedopuszczalne. Podstawa nitu jest powierzchnią styku ze szczęką hamulcową.

Pęknięcia na powierzchni ciernej

Pęknięcia na powierzchni ciernej są oznaką normalnego zużycia. Pęknięcia o kształcie sieci, rozgałęzień, nie mają krytycznego znaczenia. Wymiana jest konieczna dopiero wtedy, gdy:

  • Pęknięcia będą sięgać do obszaru podstawy nitu
  • Jedno pęknięcie jest dłuższe, niż ok. 90 mm przy szerokości ok. 1 mm.

Termiczne uszkodzenia okładzin

Po termicznym przeciążeniu okładziny hamulcowe należy wymienić. Jeżeli przyczyna uszkodzeń termicznych nie zostanie usunięta, np. przez zmniejszenie obciążenia termicznego poprzez odpowiednie dopasowanie ciągnika, należy się liczyć z ponownym wystąpieniem takiego uszkodzenia. Typowe oznaki uszkodzenia termicznego to m.in.:

1. Popiół na powierzchni i w przy brzegu
2. Duża porowatość i kruchość okładziny
3. Duże odkrycie włókien okładziny

Płaszczyzna kontaktu

Jeżeli płaszczyzna kontaktu w stanie dotartym jest mniejsza, niż 80%, okładziny należy przetoczyć. Płaszczyzna kontaktu na jednej osi powinna być porównywalna.

Inne uwagi

Poza tym okładziny hamulcowe należy sprawdzać wizualnie pod kątem następujących cech:

1. Olej lub smar na okładzinach
2. Silne zabrudzenia na okładzinach
3. Głębokie rowki na powierzchni
4. Zużycie okładzin nie ma płasko-równoległego przebiegu
5. Zatarta powierzchnia

ODDZIAŁY


Oddziały XLS
Pobierz