System poboru opłat e-TOLL - co musisz wiedzieć?

System poboru opłat e-TOLL - co musisz wiedzieć?

Nowy system poboru opłat drogowych e-TOLL, którego wprowadzanie rozpoczęto od czerwca 2021, a który od 1 października 2021 roku obowiązywać będzie jako jedyny, ma zastąpić wysłużony już system viaTOLL, który lata świetności ma już dawno za sobą. Rewolucja będzie bardzo duża, a zmiany dotyczą skomputeryzowania całego procesu. Dotychczas przejazd był odnotowany w systemie podczas wjazdu przez bramki za pomocą komunikacji DSRC, podczas gdy nowy system poboru opłat do komunikacji będzie wykorzystywał pozycjonowanie satelitarne. Od firm transportowych oczekuje się montażu nowych urządzeń, montowanych wyłącznie w firmach akredytowanych przez Krajową Administrację Skarbową i kompatybilnych z nowym systemem poboru opłat. Duże korzyści wynikające z tego rozwiązania mają całkowicie zrewitalizować branżę transportową. Pierwsze czynności związane z wprowadzeniem nowego systemu poboru opłat zostały zrealizowane już na początku czerwca 2021 roku na płatnych drogach krajowych, a sukcesywne wprowadzanie go będzie trwało aż do 1 października. Do 30 września działają oba systemy symultanicznie, umożliwiając płynne przejście na nowszy.

Dla kogo system e-TOLL?

Nowy system poboru opłat drogowych e-TOLL jest dedykowany do pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz zespołów pojazdów, a cały proces stanowi stosunkowo duże wyzwanie dla wszystkich przewoźników. Niezwykle istotne jest wdrożenie nowych urządzeń, które zapewnią optymalny proces notowania przejazdu po wyznaczonych odcinkach autostrad. Kwestią formalną działania systemu e-Toll.pl zarządza Krajowa Administracja Skarbowa, która wydała rozporządzenie wymuszające na przedsiębiorstwach transportowych montaż kompatybilnego sprzętu wyłącznie w firmach, które zdołały uzyskać akredytację. Mimo niewielkiej ulgi zapowiedzianej przez rząd, nowy system opłaty elektronicznej będzie stanowił duże obciążenie finansowe. Wraz z montażem systemu poboru opłat drogowych dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony idzie także wymóg odwiedzenia autoryzowanego serwisu w przypadku, gdy flota korzysta z usługi zewnętrznych systemów lokalizacji. Opłaty za przejazd przez e-TOLL będą realizowane ostatecznie od 1 października, dlatego zachęcamy do szybkiej reakcji – firm realizujących proces montażu nowych urządzeń będzie mało, a czas oczekiwania – długi.

Jakie obawy widzą kierowcy przy wprowadzeniu systemu e-TOLL?

Podstawową obawą większości przewoźników korzystających na co dzień z dróg krajowych i autostrad, którzy wykorzystują do transportu pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, jest krótki czas ostatecznej realizacji systemu e-TOLL. Koniec września wyznacza ostateczny termin przejścia z wysłużonego systemu viaTOLL na e-TOLL, co może wywołać w branży transportowej niemałe zamieszanie. Proces montażu urządzeń może obecnie przeprowadzić jedynie dwanaście firm z całej Polski. Co to oznacza? Długie terminy, niska podaż urządzeń i zarazem wysoki popyt.

Podano stawki kar

Ustawodawca dość szybko ustanowił kary za brak wdrożenia nowego systemu e-TOLL stosowane na praktycznie wszystkich odcinkach autostrad. Wśród podstawowych kar warto wyróżnić między innymi mandat o wysokości 500 zł dla przewoźnika z niezaktualizowanym na czas oprogramowaniem. Z kolei 1500 zł zapłaci przedsiębiorca, który nie uiści opłaty za przejazd po autostradach. Taką samą karę otrzyma przewoźnik, który na swoim składzie ma nieczytelną tablicę rejestracyjną.

Uiszczanie opłaty za przejazd - 2 sposoby

Projekt e-TOLL zakłada dwie możliwości uiszczenia opłat za przejazd przez dany odcinek w Polsce. Płatności można dokonać między innymi przez telefon z zainstalowaną wcześniej aplikacją e-TOLL. Pobór opłat za skorzystanie z autostrady zrealizowany w ten sposób to doskonałe rozwiązanie dla nowoczesnego klienta. Drugą, znacznie mniej angażującą i prostszą dla kierowcy formą uiszczenia opłaty za przejazd jest montaż specjalnego urządzenia. Urządzenie to dzięki stałej komunikacji z satelitami GPS samodzielnie dokona opłat na rzecz przejazdu przez dany odcinek.

e-toll

ODDZIAŁY


Oddziały XLS
Pobierz