Plecak za 1 zł netto od Gates

Plecak za 1 zł netto od Gates

Czas trwania promocji:

Pro­mo­cja obo­wią­zu­je od 6 grudnia 2021 r. do wy­czer­pa­nia za­pa­sów pro­mo­cyj­nych.


Warunki promocji:

Kup jednorazowo pro­duk­ty mar­ki GATES za kwo­tę 1 100 zł net­to.


Nagrody:

Plecak z logo Gates za 1 zł netto.

Kod promocji:

PROM214

Plecak za 1 zł netto od Gates

ODDZIAŁY


Oddziały XLS
Pobierz