Rusza kolejna edycja akcja „Wygrywasz na starcie – jesień 2019”

Rusza kolejna edycja akcja „Wygrywasz na starcie – jesień 2019”

Wygrywasz na starcie – jesień 2019

Marka Exi­de dostępna w sieci sprzedaży Autos zaprasza wszystkich klientów do udziału w akcji promocyjnej „Wygrywasz na starcie – jesień 2019”. Zasady są proste, wystarczy w czasie obowiązywania akcji tj. od 2 września do 31 października 2019  roku  kupić akumulatory marki Exi­de. Każdy klient może wybrać jeden z czterech pakietów, który zrealizuje – Pakiet mały, średni, duży lub pakiet giga. Każdy z pakietów dotyczy zakupu aku­mu­la­to­rów marki i określa mi­ni­mal­ną kwotę zakupu potrzebną do od­bio­ru nagrody. W tej edycji są to karty upominkowe Orlen, karty podarunkowe Euro oraz zestawy akcesoriów EXIDE.


Pakiet mały: obrót min. 4.500 PLN/netto - inteligentny prostownik Exide 12/3.8, karta upominkowa ORLEN o wartości 150 zł lub karta podarunkowa EURO o wartości 150 zł

Pakiet średni: obrót min. 13.500 PLN/netto - zestaw akcesoriów Exide: inteligentny prostownik EXIDE 12/3.8 + inteligentny prostownik EXIDE 12/15, karta upominkowa ORLEN o wartości 500 zł lub karta podarunkowa EURO o wartości 500 zł

Pakiet duży: obrót min. 33.700 PLN/netto - zestaw akcesoriów Exide: urządzenie serwisowe EXIDE BRT-12 + inteligentny prostownik EXIDE 12/5.5, karta upominkowa ORLEN o wartości 1 350 zł lub karta podarunkowa EURO o wartości 1 350 zł

Pakiet giga: obrót min. 67.000 PLN/netto - zestaw akcesoriów Exide: tester akumulatorów EBT965P + inteligentny prostownik EXIDE 12/7, karta upominkowa ORLEN o wartości 3 000 zł lub karta podarunkowa EURO o wartości 3 000 zł


Każdy klient, który zde­cy­du­je się na udział w akcji musi zrealizować cel w wybranym pakiecie, zarejestrować swój udział na stronie in­ter­ne­to­wej www.wygrywasznastarcie.pl, załączyć faktury potwierdzające zakup pakietów akumulatorów od Autos oraz potwierdzenia płatności. Rejestracja w akcji jest możliwa do 14 listopada 2019 roku. Po pozytywnej we­ry­fi­ka­cji wybrana nagroda jest dostępna za 1 zł netto.

Zapraszamy do udziału oraz za­po­zna­nia się ze szczegółowym  re­gu­la­mi­nem akcji.

ODDZIAŁY


Oddziały XLS
Pobierz