Zwiększ zakres swoich usług z AUTOS

Zwiększ zakres swoich usług z AUTOS

Ku­pu­jąc kom­pu­ter dia­gno­stycz­ny mar­ki Jal­test z wy­bra­ną li­cen­cją, to dru­gą otrzy­masz na rok ZA DAR­MO! Zamówienie na dodatkową licencję musi wpłynąć w ciągu 7 dni od daty zakupu urządzenia.


Wybierz jeden z 3 wariantów promocyjnych i powiększ zakres usług oferowanych swoim klientom.
Kupując:

• licencję na samochody ciężarowe i naczepy, otrzymasz licencję dla maszyn rolniczych lub maszyn budowlanych na rok ZA DARMO

• licencję do maszyn rolniczych, otrzymasz licencję do maszyn budowlanych na rok ZA DARMO

• licencję do maszyn budowlanych, otrzymasz licencję do maszyn rolniczych na rok ZA DARMO

Pro­mo­cja obo­wią­zu­je tyl­ko do 31 grudnia 2020, więc nie cze­kaj i za­py­taj o szcze­gó­ły swo­je­go sprze­daw­cę Autos.

W skład zestawu wchodzi:

- JALTEST PC Link kit (interfejs, multipiny, kabel OBD, kabel USB, walizka)
- Aktywacja OHW
- Licencja OHW roczna
- Zestaw kabli OHW [9 szt]

Firma Autos jest autoryzowanym dystrybutorem komputerów diagnostycznych marki Jaltest.

JalTest

PROMOCJE
ODDZIAŁY


Oddziały XLS
Pobierz