WNS-PODKRĘCAMY eMOCje.

Z przyjemnością zachęcamy wszystkich klientów sieci sprzedaży Autos do udziału w akcji sprzedaży premiowej z marką EXIDE pod hasłem przewodnim: WNS-PODKRĘCAMY eMOCje.

kalendarz autos

Zasady są proste, wystarczy w czasie obowiązywania akcji tj. od 5 lutego do 21 marca 2018 roku kupić akumulatory marki Exide. Każdy klient może wybrać jeden z trzech pakietów: auto START, auto POWER, auto MASTER, który określa minimalną kwotę zakupu potrzebną do odbioru nagrody, a wśród nich: karty paliwowe, T-shirty, prostowniki itd.

Pakiet autoSTART: zakup min. 3.500 PLN/netto - nagroda o wartości 110 PLN

Pakiet autoPOWER: zakup min. 7.000 PLN/netto - nagroda o wartości 280 PLN

Pakiet autoMASTER: zakup min. 14.000 PLN/netto - nagroda o wartości 700 PLN

Każdy klient, który zdecyduje się na udział w akcji musi zrealizować cel w wybranym pakiecie, zarejestrować swój udział na stronie internetowej www.​wyg​rywa​szna​star​cie.​pl, zakładka: PODKRĘCAMY eMOCje, gdzie należy zgłosić zrealizowany pakiet, załączyć faktury potwierdzające dokonanie zakupów oraz potwierdzenia płatności. Po pozytywnej weryfikacji wybrana nagroda jest dostępna za 1 zł netto.

Za­pra­sza­my do udzia­łu oraz za­po­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wym re­gu­la­mi­nem ak­cji.

PROMOCJE

ODDZIAŁY


Oddziały XLS
Pobierz