Nowe rozwiązania w układzie sprzęgła samochodów użytkowych

Wytrzymałość elementów układu napędowego jest szczególnie istotna w przypadku ciężkich pojazdów użytkowych. Kolejnym krokiem pozwalającym tworzyć coraz bardziej wytrzymałe na obciążenia układy napędowe są rozwiązania przedstawione przez firmę LuK: nowa okładzina tarcz sprzęgła HD30 PLUS i zastosowanie samoregulacji w dociskach samochodów ciężarowych.

Innowacyjne zmiany dotyczą tarcz sprzęgła LuK o średnicy 360 mm, 400 mm i 430 mm. Zastosowano nowy zoptymalizowany pod kątem wytrzymałości mechanicznej i termicznej materiał na okładziny cierne tarczy sprzęgła, oznaczony symbolem HD 30 PLUS. Ta zmiana ma za zadanie wydłużenie przebiegu osiąganego za pomocą tarczy sprzęgła oraz dzięki użyciu ekologicznych materiałów - ochronę środowiska.

Okładziny złożone ze specjalnie dobranych komponentów są dodatkowo wzmocnione relatywnie duża ilością włókien. Produkcja okładzin odbywa się bez użycia rozpuszczalników, a materiał nie zawiera kadmu, chromu, ołowiu, azbestu ani rtęci. Materiał okładzin w konwencjonalnej tarczy łączy wytrzymałość konstrukcyjną i właściwości cierne. Co przekłada się na połączenie wymiarów, wytrzymałości termicznej i mechanicznej ze współczynnikiem tarcia, zużyciem i komfortem załączenia sprzęgła. Nowa generacja okładzin, to oddzielenie funkcjonalności od właściwości tarczy. Założenie jest realizowane przez podzielenie okładziny na dwie warstwy. Wiąże się to z odseparowaniem kwestii związanych z wymiarami, stabilnością termiczną, wytrzymałością od kwestii związanych z komfortem pracy zespołu, współczynnikiem tarcia i zużyciem okładzin. Warstwa spodnia podnosi wytrzymałość mechaniczną natomiast warstwa wierzchnia daje dobre właściwości cierne. Wszystkie te cechy nowych okładzin powodują zwiększenie przebiegu o około 30%, oczywiście zależnie od warunków pracy i eksploatacji.

Kolejna innowacją LuK dla ciężkich pojazdów użytkowych jest konstrukcja docisku sprzęgła wyposażona w system samoregulacji - TAC. Zadaniem tego układu jest, podobnie jak w samochodach osobowych, utrzymanie końcówek sprężyny talerzowej tzw. listków w stałej odległości od koła zamachowego przez cały okres eksploatacji sprzęgła. Samoregulacja TAC ma zastosowanie zarówno dla sprzęgieł pchanych, jak i ciągnionych. Obecnie dotyczy sprzęgieł o średnicy 395 mm, w perspektywie rozwiązanie to zostanie użyte również dla innych wymiarów. Konstrukcja tego mechanizmu jest stosunkowo prosta. Złożona jest z zapadki, wrzeciona i klinowego pierścienia nastawczego, który zastępuje tradycyjny stały pierścień podporowy centralnej sprężyny talerzowej. W momencie, gdy grubość okładziny spada poniżej 0,1 mm następuje przesunięcie się płyty dociskowej w kierunku koła zamachowego, a zapadka zaczyna obracać kółko zębate wrzeciona. Wrzeciono, poprzez nakrętke przestawia pierścień klinowy i zużycie okładzin zostaje skompensowane, co przekłada się na utrzymanie końcówek sprężyny talerzowej na stałym poziomie. Powoduje to, że sprężyna talerzowa nie tworzy coraz większego tzw. stożka. To rozwiązanie skutkuje mniejszymi gabarytami zespołu sprzęgła, czyli krótszą obudową sprzęgła i dwukrotnie zwiększoną żywotnością tarczy sprzęgła.

Nowe rozwiązanie firmy LuK - tarcza HD30 PLUS i docisk typu TAC, zwiększają mobilność pojazdów i są ekonomicznym rozwiązaniem dla ich użytkowników.

Data dodania: 1.07.2015 r.

PROMOCJE

ODDZIAŁY


Oddziały XLS
Pobierz