OCHRONA ŚRODOWISKA

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW Z BRANŻY MOTORYZACYJNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Szanowni Państwo, prowadzenie firmy niezależnie od skali przedsięwzięcia wymaga spełnienia szeregu wymogów prawnych niezwiązanych bezpośrednio z podstawowym zakresem działalności.
Na potrzeby naszych klientów przygotowaliśmy krótki poradnik dotyczący obowiązków w zakresie ochrony środowiska dla warsztatów, serwisów, myjni, lakierni, serwisów klimatyzacji i opon, flot transportowych oraz firm wykorzystujących na potrzeby prowadzonej działalności maszyny rolnicze, budowlane, spalinowe wózki widłowe.


Wyjaśnienie przydatnych skrótów:
BDO - Baza Danych o Produktach oraz Gospodarce Odpadami
KPO - Karta przekazania Odpadu
KEO - Karta Ewidencji Odpadów
SENT - System Elektronicznego Nadzoru Transportu
PUESC - Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
KOBIZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
BDS - Baza Danych Sprawozdań
FGC - Fluorowane Gazy Cieplarniane
SZWO - Substancje Zubażające Warstwę Ozonową
PGW Wody Polskie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
WIOŚ - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ADR - międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych

ODDZIAŁY


Oddziały XLS
Pobierz