Wszystko, co musisz wiedzieć o skraplaczach klimatyzacji

Diagnozując niesprawny układ klimatyzacji w aucie , należy zwrócić szczególną uwagę na stan skraplacza klimatyzacji (chłodnicy klimatyzacji). Części te pracują w ciężkich warunkach, gdyż panują w nich wysokie ciśnienia i zmienne temperatury pracy. Skraplacze poprzez umiejscowienie na przedzie auta, narażone są na uderzenia kamieni spod kół innych aut a także na sól i piasek, jakimi sypane są drogi w zimie (szczególnie przy szybkiej jeździe autostradą). Skraplacz wystawiony jest także na działanie chemii w myjniach samochodowych, szczególnie w przypadku aut ciężarowych, gdzie skraplacz jest umiejscowiony bezpośrednio, w bardzo małej odległości za „grillem” auta. Wszystko to sprawia, że w już kilkuletnim aucie chłodnica klimatyzacji może być mocno skorodowana oraz może mieć pozaginane żaluzje od uderzeń mechanicznych, a przez to nie oddaje ciepła zgodnie z założeniami konstruktora, zwiększając obciążenie układu klimatyzacji.

diagnostyka skraplacza chłodnicy

Podstawowe typy skraplaczy klimatyzacji

Wyróżnia się dwa podstawowe rozwiązania konstrukcyjne skraplaczy: skraplacze o przepływie równoległym, będące nowszym rozwiązaniem konstrukcyjnym, w których poszczególne partie rurek połączone są w rurowych kolektorach zbiorczych z komorami pośrednimi, gromadzącymi czynnik, który przemieszcza się w skraplaczu pomiędzy kilkoma sekcjami rurek raz jedną a raz w drugą stronę oraz skraplacze szeregowe, w których występuje jedna długa rurka („serpentyna”), przewodząca czynnik chłodniczy od wlotu do wylotu skraplacza.

typy skraplaczy

Zużycie eksploatacyjne skraplaczy

Z uwagi na umiejscowienie oraz delikatną, ażurową konstrukcję skraplaczy, elementy te podlegają siłą rzeczy eksploatacyjnemu zużyciu. Z uwagi, że czynnik roboczy pracuje w układzie klimatyzacji pod wysokim ciśnieniem, wyciek czynnika poprzez skraplacz odbywa się w bardzo szybkim tempie i następuje nawet poprzez jego najmniejsze pęknięcia, wybite otworki czy też wżery korozyjne. Skorodowane i pozaginane żaluzje skraplacza nie odprowadzają już tak wydajnie energii cieplnej pobranej z kabiny samochodu. Powoduje to konieczność pracy sprężarki na wyższych ciśnieniach, co oznacza większe obciążenie sprężarki – zaznacza Artur Gołembniak z Chłodnice Nissens Polska Sp. z o.o. Pamiętajmy, aby w miarę możliwości delikatnie oczyszczać aluminiowe ożebrowanie skraplacza z kurzu i brudu, który gromadzi się podczas jazdy – pozwoli to zachować jego wydajność. Skorodowany i utleniony skraplacz, z powypadanymi żaluzjami, na ogół nie nadaje się do spawania i naprawy, lecz do wymiany na nowy.

Zatarcie sprężarki a wymiana skraplacza

Z taką kwestią spotyka się wiele firm serwisujących układy klimatyzacji. Generalnie konieczność wymiany skraplacza uzależniona jest od jego budowy. W przypadku kiedy do skraplacza dostały się zabrudzenia i opiłki dostarczone wraz z czynnikiem z zatartej sprężarki, konieczna jest w pierwszej kolejności próba ich wypłukania ze skraplacza, aby wykluczyć sytuację ponownego wprowadzenia zanieczyszczeń do układu. Płukanie za pomocą specjalistycznych płynów i maszyny płuczącej jest jednak w miarę skutecznym rozwiązaniem tylko w przypadku skraplaczy zbudowanych w technice szeregowej, tzn. wyposażonych w jedną, uformowaną w kształcie serpentyny rurkę, która bezpośrednio łączy wlot z wylotem skraplacza. Płukanie jest jednak nieskuteczne w przypadku chłodnic klimatyzacji o przepływie równoległym, posiadających strukturę wielorurkową, o bardzo małych przekrojach kanałów przewodzących, gdzie poszczególne równolegle ułożone rurki wpadają do komór pośrednich, z których bardzo trudno jest wypłukać zanieczyszczenia. Na chwilę obecną można stwierdzić, że skraplacze równoległe występują powszechnie w pojazdach i że zastąpiły skraplacze szeregowe. Skraplacze równoległe są lekkie i wydajne, ale duża ilość zastosowanych komór pośrednich sprzyja niestety osadzaniu się w nich zanieczyszczeń, które trudno jest usunąć płukaniem – jedynym naprawdę skutecznym rozwiązaniem jest wymiana takiego skraplacza na nowy – zauważa przedstawiciel firmy Nissens. Zatem, szczególnie przy zatarciu sprężarki, jeżeli w układzie klimatyzacji występuje skraplacz o konstrukcji równoległej, zalecana jest wymiana skraplacza na nowy przed montażem nowej sprężarki. Zastosowanie po zatarciu sprężarki klimatyzacji starego skraplacza może spowodować przedostanie się do układu opiłków, przez co może dojść do zablokowania zaworu rozprężnego lub dyszy rozprężnej a także uszkodzeń nowej sprężarki.

Filtr-osuszacz

Nieodzownym elementem, który współpracuje ze skraplaczem jest osuszacz, zwany inaczej filtrem klimatyzacji, który niejednokrotnie zintegrowany jest fabrycznie ze skraplaczem. Wilgoć, która dostaje się do jeśli mamy do czynienia z rozszczelnieniem lub otwarciem układu, wymianą skraplacza lub zatarciem sprężarki. układu i powoduje powstawanie kwasów wywołujących korozję, pochłaniana jest przez środek higroskopijny, którym wypełniony jest osuszacz. Ze względu na niewielką objętość, osuszacz ma ograniczoną zdolność absorpcji. Należy pamiętać, że osuszacz powinien zostać wymieniany za każdym razem, , jeśli mamy do czynienia z rozszczelnieniem lub otwarciem układu, wymianą skraplacza lub zatarciem sprężarki.

osuszacz
Data dodania: 08.05.2017 R.

ODDZIAŁY


Oddziały XLS
Pobierz