Ponad 30 lat na rynku

106 sklepów w 3 krajach

Dostawa 24h

Aktualizacje i zmiany w systemie eToll – co nowego?

System eToll, będący kluczowym narzędziem w procesie poboru opłat drogowych, jest nieustannie udoskonalany i rozwijany, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom użytkowników oraz wyzwaniom stawianym przez dynamicznie zmieniający się sektor transportowy. Wprowadzane aktualizacje i modyfikacje mają na celu nie tylko ułatwienie dostępu i obsługi systemu, ale również rozbudowę jego funkcjonalności oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przechowywanych danych. Dziś przyjrzymy się ostatnim zmianom, skoncentrowanym głównie na kwestiach opłat oraz konsekwencjom, jakie będą miały one dla codziennego użytkowania systemu przez jego użytkowników.

System eToll – historia i rozwój

Początki systemu eToll sięgają lat, kiedy po raz pierwszy zidentyfikowano potrzebę wprowadzenia bardziej efektywnego, automatycznego systemu poboru opłat drogowych, który zastąpiłby tradycyjne metody oparte na manualnym pobieraniu opłat. Głównym celem było usprawnienie przepływu ruchu na drogach oraz minimalizacja przestojów związanych z poborem opłat, co miało bezpośredni wpływ na redukcję emisji spalin i poprawę płynności ruchu. Z biegiem lat system eToll przeszedł szereg innowacji technologicznych, które uczyniły go bardziej wydajnym i przyjaznym dla użytkownika. Wprowadzono zaawansowane technologie identyfikacji pojazdów, takie jak RFID (Radio-Frequency Identification) czy technologie oparte na rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych, co umożliwiło automatyczne naliczanie opłat bez konieczności zatrzymywania pojazdów.

Jak działa eToll? Zasadniczo, system eToll działa poprzez automatyczne rejestrowanie przejazdów pojazdów przez bramki drogowe wyposażone w specjalne czytniki. Pojazdy wyposażone w odpowiednie urządzenia transponderowe lub zarejestrowane w systemie przez aplikację eToll są identyfikowane w momencie przejazdu, a opłata drogowa jest automatycznie naliczana do konta użytkownika. To rozwiązanie znacznie przyspiesza proces poboru opłat, eliminując potrzebę zatrzymywania się przy bramkach i manualnego płacenia.

Zmiany w systemie eToll

Z dniem 1 stycznia 2024 roku użytkownicy ciężkich pojazdów korzystający z płatnych odcinków dróg w ramach systemu eToll będą musieli dostosować się do nowych stawek opłaty elektronicznej. Zmiana ta jest wynikiem ogłoszenia Ministra Infrastruktury, opublikowanego 22 grudnia 2023 roku w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski", które bazuje na aktualizacji przepisów ustawy z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

Nowe stawki opłaty elektronicznej zostały skalkulowane w oparciu o przepisy zarówno krajowe, jak i unijne, w tym dyrektywę 1999/62/WE dotyczącą pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury drogowej przez pojazdy ciężkie oraz rozporządzenia dotyczące norm emisji zanieczyszczeń (Euro 5, Euro 6, Euro VI). Zmiany te dotyczą pojazdów korzystających z dróg krajowych klasy A i S, a także GP i G, i związane są z dopuszczalną masą całkowitą pojazdów oraz ich wpływem na środowisko.

Zmiany w stawkach

  1. Dla dróg krajowych klasy A i S oraz ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, wprowadzone zostają nowe stawki, które mają odzwierciedlać aktualne wytyczne dotyczące emisji zanieczyszczeń oraz zapewnić adekwatne środki na utrzymanie i rozbudowę infrastruktury drogowej.

  2. Dla dróg krajowych klasy GP i G oraz ich odcinków również zostały ustalone nowe stawki, które biorą pod uwagę zarówno kwestie ochrony środowiska, jak i potrzebę finansowania infrastruktury drogowej.

Wpływ na użytkowników

Zmiana stawek opłaty elektronicznej ma na celu nie tylko dostosowanie systemu do aktualnych wyzwań ekologicznych i infrastrukturalnych, ale także promowanie korzystania z pojazdów o niższych emisjach zanieczyszczeń. Użytkownicy systemu eToll, zwłaszcza przewoźnicy i firmy transportowe, muszą przygotować się na aktualizację opłat, co może wymagać przeglądu i dostosowania planów finansowych na rok 2024.


Dostępność narzędzi

Aby ułatwić adaptację do nowych stawek, dostępne są narzędzia pozwalające na obliczenie kwoty wymaganego zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi stawkami. Umożliwiają one użytkownikom systemu eToll precyzyjne planowanie kosztów związanych z opłatami za przejazd, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania finansami w sektorze transportowym.

Podsumowanie

Najnowsze zmiany w systemie eToll, niosą ze sobą istotne aktualizacje stawek opłat za przejazd dla pojazdów ciężkich. Są one bezpośrednio powiązane z dążeniem do zwiększenia efektywności i ekologiczności transportu drogowego, a także z potrzebą finansowania utrzymania i rozbudowy infrastruktury drogowej. Warto podkreślić, że te regulacje mają również za zadanie promować odpowiedzialne zachowania wśród przedsiębiorstw transportowych oraz kierowców pojazdów ciężkich, zachęcając ich do przyczyniania się do ochrony środowiska.

Jednym ze sposobów na minimalizację negatywnego wpływu transportu ciężkiego na środowisko jest regularne przeprowadzanie kontroli stanu technicznego pojazdów i stosowanie wysokiej jakości części zamiennych, dostępnych w zaufanych sklepach motoryzacyjnych, takich jak Autos. Regularne serwisowanie pojazdów i wymiana zużytych części na nowe, które spełniają najnowsze normy emisji spalin, nie tylko przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze, ale także stanowi kluczowy element strategii zmniejszającej wpływ transportu na środowisko.