Montaż i uruchomienie sprężarki klimatyzacji

Sprężarka klimatyzacji jest sercem układu klimatyzacji. Na jej prawidłowe działanie oraz trwałość mają wpływ zarówno poprawny montaż jak i prawidłowe działanie pozostałych elementów układu klimatyzacji oraz serwisowanie. Awaria klimatyzacji wcale nie oznacza natychmiast, że winna awarii jest sama sprężarka do klimatyzacji, gdyż awaria może być spowodowana przyczynami leżącymi poza tą częścią - dlatego najważniejszą rzeczą przed montażem nowej sprężarki jest ustalenie przyczyny awarii starego urządzenia.

Kluczowe aspekty, na które należy zwrócić uwagę, przy starannym i poprawnym montażu nowej sprężarki:

 • należy ustalić przyczynę uszkodzenia starej sprężarki;
 • należy przeprowadzić wizualną inspekcję i ocenę stanu technicznego układu klimatyzacji, w tym ocenę stanu skraplacza (chłodnicy klimatyzacji). W przypadku znacznego zniszczenia korozyjnego i ubytków żaluzji (lamelli) skraplacza, zaleca się montaż nowego skraplacza klimatyzacji. Niedostateczna wydajność starego skraplacza klimatyzacji może powodować pracę sprężarki na podwyższonym ciśnieniu, ”grzanie się” sprężarki, jej nadmierne obciążenie oraz przyspieszone zużycie lub zatarcie;
 • jeśli sprężarka klimatyzacji ulegnie zatarciu, w celu wyeliminowania opiłków ze skraplacza i układu, zaleca się montaż nowego skraplacza klimatyzacji - szczególnie przy skraplaczach o konstrukcji równoległej (”komorowej”), wydajnych, ale trudnych do płukania, w których osadzają się opiłki;
 • przy demontażu starej sprężarki należy zabezpieczyć węże dochodzące do sprężarki, aby nie dostały się do nich żadne zanieczyszczenia;
 • przed instalacją nowej sprężarki należy przepłukać odpowiednio układ klimatyzacji, używając czynnika R134a lub przeznaczonych do tego celu specjalnych środków. Nissens rekomenduje zastosowanie specjalnych środków przeznaczonych do płukania układu klimatyzacji, z uwagi na ich znacznie większą skuteczność. Następnie należy się upewnić, czy w układzie nie pozostał czynnik płuczący oraz należy osuszyć układ. W razie potrzeby należy użyć azotu do osuszenia układu;
 • nowa sprężarka do klimatyzacji nie może być płukana (!), podobnie jak osuszacze oraz zawory rozprężeniowe lub dysze dławiące;
 • należy zamontować nowe części składowe układu klimatyzacji: osuszacz, zawór rozprężny lub dyszę dławiącą;
 • należy sprawdzić ilość oleju, jakim zalana jest nowa sprężarka do klimatyzacji i ewentualnie dostosować ilość oleju do poziomu wymaganego w danym aucie. W przypadku dolewania oleju należy zastosować olej odpowiedniego typu, o odpowiedniej lepkości, wg specyfikacji producenta auta;
 • następnie należy obrócić ręcznie wałem sprężarki ok. 10 razy w celu wstępnego rozprowadzenia oleju wewnątrz sprężarki;
 • podczas montażu nowej sprężarki należy uważać, aby do sprężarki i układu nie przedostały się jakiekolwiek zanieczyszczenia. Zaślepki na króćcach sprężarki należy zdjąć bezpośrednio przed montażem węży;
 • należy zastosować nowe o-ringi i uszczelki w połączeniach, które były rozmontowywane;
 • należy sprawdzić stan napinacza paska napędu sprężarki, stan sprzęgiełka alternatora oraz stan sprzęgiełka jednokierunkowego, w przypadku bezpaskowych napędów sprężarek. Należy ustawić poprawne położenie i naciąg paska napędzającego sprężarkę. Zepsute sprzęgiełka jednokierunkowe należy wymienić na nowe;
 • układ klimatyzacji należy napełnić, zgodnie z procedurami technicznymi napraw klimatyzacji samochodowej, odpowiednią ilością czynnika roboczego, wg specyfikacji producenta auta;
 • auto należy pozostawić na kilka minut z uruchomionym silnikiem, na biegu jałowym, z włączonym układem klimatyzacji oraz załączoną sprężarką oraz sprawdzić poprawność działania układu klimatyzacji.

ODDZIAŁY


Oddziały XLS
Pobierz