Rady i sposoby…

...dotyczące poprawnego montażu i zapewniania długiej eksploatacji nowego krótkiego bloku silnika

 • Należy pamiętać, że dostarczone ewentualnie z blokami głowice cylindrów mogą nie być całkowicie zamontowane. Należy je najpierw ustawić zgodnie z kolektorem wydechowym względnie kolektorem dolotowym, a następnie dociągnąć śruby głowicy cylindrów momentami podanymi przez producenta.
 • Wszystkie montowane części należy przed montażem dokładnie wyczyścić i sprawdzić pod kątem uszkodzeń.
 • Dokładnie wyczyścić chłodnicę oleju, a jeżeli silnik był uszkodzony, koniecznie wymienić.
 • Wymienić wkład filtra powietrza na nowy, dokładnie wyczyścić olejowy filtr powietrza.
 • Sprawdzić szczelność króćców i rur ssących silnika.
 • Sprawdzić instalację wtryskową, ustawić początek tłoczenia zgodnie z parametrami podanymi przez producenta.
 • Sprawdzić działanie wentylatora visco.
 • Wyczyścić chłodnicę płynu chłodzącego, sprawdzić jej drożność. Napełniony układ chłodzenia odpowietrzyć zgodnie z przepisami producenta. Dokładnie wyczyścić chłodnicę powietrza doładowującego, a jeżeli turbosprężarka była uszkodzona, koniecznie ją wymienić na nową.
 • Sprawdzić, czy instrumenty monitorujące pracę silnika poprawnie działają, w razie wadliwego działania wymienić.
 • Nigdy nie uruchamiać silnika bez oleju i płynu chłodzącego.
 • Manualnie wytworzyć ciśnienie w układzie obiegu oleju silnikowego, albo napełnić silnik olejem i obracać nim bez wtryskiwaczy (każdorazowo maks. 10 - 15 sekund, aby wykluczyć uszkodzenie rozrusznika) do chwili wytworzenia ciśnienia oleju, co zapewni doprowadzenie oleju do wszystkich punktów łożyskowania przed uruchomieniem silnika.
 • Sprawdzić działanie pompy oleju, zaworu regulującego ciśnienie oleju, pompy wody i tłumika drgań.
 • Stosować się do przepisów montażowych i wymagań producenta silnika względnie producenta pojazdu.

Czynności do wykonania przed pierwszym uruchomieniem silnika

Wszystkie prace przy silniku muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Napełnić obieg oleju silnikowego i/lub wytworzyć w nim ciśnienie przy użyciu specjalnych pomp. Należy do tego celu użyć dopuszczonego przez producenta oleju silnikowego (nie oleju HD). Należy się bezwzględnie stosować do specyfikacji oleju podanych przez producenta. Napełnienie obiegu oleju silnikowego przez obracanie silnikiem jest dozwolone tylko gdy nie jest dostępna pompa specjalna.


 1. Napełnić silnik dopuszczonym przez producenta olejem silnikowym (nie olejem HD) i płynem chłodzącym zgodnie z zasadami techniki.
 2. Obracać silnikiem bez wtryskiwaczy i pompy wtryskowej w punkcie tłoczenia „0”, aż manometr olejowy pokaże prawidłowe ciśnienie oleju.
  Uwaga! Obracać silnik każdorazowo przez maksymalnie 10 - 15 sekund, aby wykluczyć uszkodzenie rozrusznika.
 3. Ponownie sprawdzić poziom oleju silnikowego.

Całkowicie zmontować i uruchomić silnik. Po ok. 10 sekundach manometr olejowy musi wskazać ciśnienie oleju. Uwaga! Nie zwiększać obrotów silnika, dopóki nie zostanie wskazane ciśnienie oleju.

Jak doprowadzić nowy krótki blok silnika do optymalnego stanu docieranie silnika.

Wszystkie prace przy silniku muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Informacje ogólne:

Każdy wyremontowany lub nowy silnik musi przejść etap docierania. Dopiero po nim nowe części, a szczególnie tuleje prowadzące, tłoki, pierścienie tłokowe i łożyska uzyskują potrzebną płynność pracy. Silnik powinien być dotarty w ramach pracy kontrolowanej na stanowisku kontrolnym silników. Tylko jeżeli stanowisko takie jest niedostępne, silnik można dotrzeć po zamontowaniu w pojeździe. Podczas docierania silnik powinien być wyposażony w termostat i pas klinowy dla pompy wody. Do docierania należy użyć albo specjalnego oleju do docierania silników (pierwsza praca silnika), albo normalnego oleju silnikowego (nie oleju HD). W czasie fazy docierania płyn chłodzący należy utrzymywać w najkorzystniejszej temperaturze, czyli w zakresie od 80 °C do 85 °C.

Przed rozpoczęciem docierania należy wykonać następujące prace i czynności kontrolne:

 1. Sprawdzić poziom oleju w silniku, w pompie wtryskowej i w regulatorze.
 2. Sprawdzić poziom płynu w obiegu płynu chłodzącego i paliwa w zbiorniku paliwa.
 3. Wyczyścić filtr paliwa i oleju, wymienić wkłady.
 4. Wyczyścić olejowy filtr powietrza i napełnić go olejem silnikowym, wymienić wkłady filtrów suchych.
 5. Ustawić pompę wtryskową, regulator, wtryskiwacze i początek tłoczenia zgodnie z parametrami podanymi przez producenta.
 6. Wyczyścić oczyszczacz wstępny pompy tłoczącej.
 7. Odpowietrzyć układ paliwowy.

Po dotarciu:

 1. Spuścić olej do docierania (także z filtra oleju) i wlać olej HD.
 2. Wymienić papierowy wkład filtra oleju.
 3. Przeprowadzić pierwszą konserwację zgodnie z przepisami BF (patrz paszport krótkiego bloku). Po dotarciu silnika za normalne należy uważać zużycie oleju wynoszące ok. 0,5 % zużycia paliwa.

Silnik w pojeździe / praca stacjonarna (tylko jeżeli nie jest dostępne stanowisko kontrolne siników)

 1. Pozwolić silnikowi pracować przez 21 godzin z prędkością obrotową n=1200 do 1600 obr/min, a następnie przez kolejne 2 godziny z prędkością obrotową n=1500 do 2100 obr/min.
 2. Wyłączyć silnik, dociągnąć śruby głowicy cylindrów wartościami podanymi przez producenta, ustawić luz zaworowy, sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić poziom oleju i płynu chłodzącego.

ODDZIAŁY


Oddziały XLS
Pobierz