Ponad 30 lat na rynku

106 sklepów w 3 krajach

Dostawa 24h

Producent Kingspan

Od ponad 40 lat firma Kingspan Water & Energy świadczy usługi jako partner dla różnych branż przemysłu, w tym rolnictwa, przemysłu paliwowego i transportowego. 

Oferuje rozwiązania służące do przechowywania płynnych nawozów, dystrybucji paliw, AdBlue®, wody, ścieków i innych substancji. Produkty wysokiej jakości powstają w polskiej fabryce w Rokietnicy i są dostępne w szerokim zakresie objętości, w tym nawet do 28 000 litrów. 

Poradnik

Palety wychwytowe, czyli prosty sposób na uniknięcie dużych kłopotów
Przechowywanie substancji niebezpiecznych i łatwopalnych wiąże się z ryzykiem powstania wielu zagrożeń zarówno dla środowiska, jak i dla pracowników. Prawidłowe składowanie może jednak praktycznie całkowicie wykluczyć możliwość niekontrolowanych wycieków. Doskonałym na to sposobem są palety wychwytowe.  Poza kwestiami związanymi z bezpieczeństwem pracowników, nie można również pominąć regulacji prawnych dotyczących zapobiegania przedostawaniu się substancji niebezpiecznych do środowiska. Przepisy unijne nie regulują co prawda w czytelny sposób tej kwestii, jednak w naszej rodzimej ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. : Dz. U. z 2013 r. poz. Unikniemy bałaganu i ewentualnych, niepotrzebnych kar.