30 nagród co miesiąc na 30 lecie Autos

Z okazji naszego jubileuszu 30 – lecia istnienia firmy Autos przygotowaliśmy wraz z producentami super konkurs – ZŁOTA 30-tka.
W październiku nagrodzone zostaną zakupy dokonane na markach ZF, LEMFÖRDER, SACH, TRW.

Co mie­siąc, ma­cie Pań­stwo szan­sę wy­grać wy­jąt­ko­we na­gro­dy, a wśród nich Hu­laj­no­ga elek­trycz­na BLAU­PUNKT i ze­staw elek­tro­na­rzę­dzi Milwaukee. W ak­tu­al­nej edy­cji na­le­ży do­ko­nać za­ku­pu pro­duk­tów mar­ki ZF, Lemförder, Sachs, TRW za minimum 1 800 zł netto przez cały grudzień 2021.

Szczegóły w regulaminie: [LINK]

30 nagród co miesiąc na 30 lecie Autos

ODDZIAŁY


Oddziały XLS
Pobierz