Autos Jarosław pod nowym adresem

Od­dział Au­tos w Jarosławiu od 9 maja za­pra­sza klien­tów do no­wej lo­ka­li­za­cji. Sklep zo­stał prze­nie­sio­ny na ul. Flisacką 7.


Nowa lo­ka­li­za­cja mieści się nieopodal zjazdu z DK nr 77 i 94, co oznacza wygodny dojazd dla klientów. Nowy sklep to również większa niż dotychczas powierzchnia sprzedażowa i ma­ga­zy­no­wa, która w sumie wynosi blisko 800 m2 oraz du­ży, wy­god­ny par­king dla klientów.


Bez zmian po­zo­sta­ją natomiast godziny otwarcia i dane kon­tak­to­we oraz kompetentna i sympatyczna za­ło­ga, która jest do Państwa dyspozycji sześć dni w tygodniu.
Zapraszamy!


Autos Jarosław pod nowym adresem

Dane kontaktowe do od­dzia­łu:

Autos Jarosław

Ul. Flisacka 7

37-500 Ja­ro­sław

tel. tel. +48 16 627 11 65

e-ma­il: jaroslaw@​au­tos.​com.​pl

Go­dzi­ny otwar­cia:

pon. - pt.: 7:00 - 18:00

sob.: 8:00 - 14:00

Data dodania:

PROMOCJE

ODDZIAŁY


Oddziały XLS
Pobierz