Nissens radzi: montaż sprzęgła wentylatora chłodnic

Sprzęgło wentylatora chłodnic jest głównym urządzeniem przekazującym część momentu napędowego i mocy z silnika na śmigło wentylatora chłodnic. Jego poprawna charakterystyka pracy oraz bezawaryjność, mające wpływ m.in. na zużycie paliwa oraz trwałość silnika, przyczyniają się do jakości eksploatacji auta ciężarowego.

logo nissens

Poniżej przedstawione zostały kluczowe czynności, związane z demontażem i wymianą sprzęgła wentylatora w aucie ciężarowym:

przed rozpoczęciem prac związanych z demontażem sprzęgła wentylatora chłodnic, należy włączyć hamulec postojowy i wyłączyć zapłon w pojeździe.

Należy sprawdzić przewody elektryczne sterowania sprzęgła, czy nie występują przerwy, otarcia, itp. W przypadku uszkodzeń wymienić lub dokonać niezbędnych napraw.

wentylator chłodnicy

Należy podłączyć komputer diagnostyczny w celu ustalenia przyczyny awarii.

Należy sprawdzić działanie czujnika (czujników) temperatury silnika. W przypadku nieprawidłowości należy je wymienić na nowe.

Należy sprawdzić działanie napinacza paska napędzającego sprzęgło (jeżeli występuje) i w razie potrzeby wymienić na nowy.

Należy przeprowadzić wizualną ocenę stanu technicznego chłodnic. W przypadku ich zabrudzenia z zewnątrz należy ostrożnie oczyścić żaluzje chłodnic, gdyż nieprawidłowy przepływ powietrza przez chłodnice powoduje zmianę parametrów pracy sprzęgła. Należy usunąć wszelkie dodatkowo zamontowane elementy zakłócające przepływ powietrza przez chłodnice (dodatkowe osłony podczas zimy, dodatkowe reflektory itp.). Chłodnice zakamienione, o zapchanych rurkach, nadają się do wymiany na nowe.

Należy sprawdzić ułożenie węży płynu chłodzącego, czy nie występują załamania zakłócające przepływ płynu chłodzącego w układzie.

Należy sprawdzić poziom płynu chłodzącego i w razie potrzeby uzupełnić.

Należy zdemontować wszystkie niezbędne elementy obudowy i osprzętu, aby umożliwić dostęp do sprzęgła wentylatora. Prace należy zawsze przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu

Należy przeprowadzić oględziny starego sprzęgła wentylatora, należy odłączyć przewód sterowania jeśli to konieczne.

Należy odkręcić śruby mocujące osłonę wentylatora oraz śruby mocujące sprzęgło na wale. Ważne: zachowaj te śruby do późniejszego montażu nowego sprzęgła wentylatora.

Należy ostrożnie wyjąć z komory silnikowej osłonę wentylatora oraz sprzęgło ze śmigłem, uważając aby nie uszkodzić chłodnic.

należy wykręcić śruby mocujące śmigło wentylatora do sprzęgła. Należy sprawdzić dokładnie, czy łopaty śmigła nie są wygięte lub pęknięte. Uszkodzone śmigło nie kwalifikuje się do naprawy – powinien być zawsze wymieniony na nowy.

Należy porównać wizualnie zdemontowane oraz nowe sprzęgło wentylatora by upewnić się co do średnicy, ilości i rozstawu otworów, ilości śrub, itp.

Należy zamontować śmigło wentylatora do nowego sprzęgła, używając do dokręcania śrub klucza dynamometrycznego, pamiętając o właściwym momencie dokręcania. Ważne: zawsze należy używać nowych śrub dołączonych standardowo do nowego sprzęgła wentylatora Nissens.

Przed montażem nowego sprzęgła należy oczyścić powierzchnię wału, do którego mocowane jest sprzęgło. Najmniejsze zanieczyszczenia i nierówności mogą powodować bicie sprzęgła i śmigła wentylatora

następnie należy zamontować na wale kompletne sprzęgło z wentylatorem.

Należy zamontować wszystkie wcześniej zdemontowane elementy, zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu

Należy podłączyć złącze elektryczne jeśli występuje. Ważne: wszystkie przewody elektryczne muszą być zabezpieczone i umiejscowione w sposób prawidłowy, co zapobiegnie ich uszkodzeniu oraz awarii sprzęgła

Należy się upewnić, że łopatki śmigła obracają się swobodnie wewnątrz osłony wentylatora.

następnie należy podłączyć komputer diagnostyczny, aby upewnić się, że nie występują żadne kody błędów.

Nie wolno używać przewodów elektrycznych do przenoszenia sprzęgła

Sprzęgła wentylatora nie należy rozkręcać ani przerabiać.

Jeżeli sprzęgło wentylatora podczas montażu spadło na podłogę lub jest podejrzenie uszkodzenia mechanicznego sprzęgła – należy użyć nowego sprzęgła.

W otwartym dla każdego katalogu online Nissens, w karcie katalogowej każdego sprzęgła, umieszczona jest ikona prowadząca do filmu instruktażowego Nissens nt. prawidłowego montażu sprzęgła wentylatora.

karta z katalogu nissens

ODDZIAŁY


Oddziały XLS
Pobierz