Ponad 30 lat na rynku

106 sklepów w 3 krajach

Dostawa 24h

Utylizacja oleju silnikowego - przepisy i najlepsze praktyki

Utylizacja oleju silnikowego stanowi istotny aspekt zarządzania odpadami przemysłowymi, mający znaczący wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Zużyty olej silnikowy, będący produktem ubocznym eksploatacji pojazdów i maszyn, wymaga odpowiedniego postępowania, aby zapobiec negatywnym skutkom dla ekosystemów. Prawidłowa utylizacja oleju silnikowego jest nie tylko wymogiem prawno-środowiskowym, ale także stanowi element zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności ekologicznej.

Dlaczego utylizacja oleju silnikowego jest istotna?

W Polsce, jak i w wielu miejscach na świecie, utylizacja oleju jest ściśle regulowana. Przepisy te wymagają odpowiedniego recyklingu i określają wymogi, które muszą spełniać warsztaty samochodowe. Odpowiednie postępowanie ze zużytym olejem silnikowym jest niezbędne ze względu na szkodliwe składniki chemiczne, które jeśli zostaną uwolnione do środowiska, mogą zanieczyścić glebę i wody podziemne, prowadząc do długoterminowych negatywnych skutków ekologicznych i stanowiąc zagrożenie dla zdrowia człowieka.


Recykling i prawidłowa utylizacja oleju ma wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania na nowe surowce i obniżenia emisji gazów cieplarnianych, co jest zgodne z zasadami ekonomii obiegu zamkniętego. Jest to szczególnie istotne w kontekście globalnych wysiłków na rzecz redukcji śladu węglowego i promowania zrównoważonego wykorzystania zasobów. Dodatkowo, niewłaściwe postępowanie z takimi odpadami może skutkować sankcjami prawnymi i finansowymi, a także negatywnie wpływać na wizerunek firmy.

Gdzie oddać olej do utylizacji?

Aby zapewnić odpowiednią utylizację oleju silnikowego, należy zwrócić się do wyspecjalizowanych punktów, które zapewniają bezpieczne i zgodne z normami prawnymi postępowanie z tego typu odpadami. Istnieje kilka opcji:

  • centra recyklingu i punkty odbioru odpadów niebezpiecznych – lokalne jednostki samorządu terytorialnego często dysponują punktami recyklingu lub specjalnymi miejscami do odbioru odpadów niebezpiecznych, w tym oleju silnikowego. Jednym z nich jest PSZOK, ogólnodostępny dla mieszkańców;
  • warsztaty i stacje serwisowe – opcja ta dotyczy przede wszystkim tych, którzy decydują się na wymianę oleju w serwisie. Pozostawienie zużytego oleju w warsztacie nie wiąże się z dodatkowymi kosztami;
  • specjalistyczne firmy utylizacyjne – na rynku istnieją firmy, które zajmują się profesjonalną utylizacją odpadów przemysłowych, w tym oleju silnikowego. Oferują one usługi odbioru i odpowiedniego przetworzenia oleju.

Ile kosztuje utylizacja oleju silnikowego? Olej przepracowany jest cennym surowcem wtórnym, który jest skupowany przez wiele firm zajmujących się recyklingiem tego surowca. Cena zależy od ilości, rodzaju oleju i stopnia jego zanieczyszczenia.

Alternatywy dla utylizacji – recykling i ponowne wykorzystanie

Alternatywy dla tradycyjnej utylizacji oleju silnikowego, takie jak recykling i ponowne wykorzystanie, stanowią istotne i coraz bardziej popularne rozwiązania w ekologicznym zarządzaniu tego typu odpadami. Przekazanie oleju do utylizacji wyspecjalizowanej firmie, stwarza możliwość jego odzyskania i przetworzenia na nowe produkty.


Jedną z głównych metod recyklingu oleju silnikowego jest jego przetworzenie na olej bazowy. Proces ten polega na oczyszczeniu zużytego oleju i przywróceniu mu właściwości, które pozwalają na ponowne wykorzystanie go do produkcji nowego oleju silnikowego. Dzięki temu zamyka się cykl życia produktu, co jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Inną możliwością jest wykorzystanie przetworzonego oleju w produkcji nowych materiałów. Po odpowiednim oczyszczeniu olej może być wykorzystany do wytwarzania smarów przemysłowych czy materiałów izolacyjnych.


Prawidłowa utylizacja oleju silnikowego przyczynia się do ochrony środowiska, ograniczając ryzyko zanieczyszczenia. Wybierając recykling i ponowne wykorzystanie zużytego oleju, odgrywasz aktywną rolę w promowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości. Sklep motoryzacyjny to nie tylko miejsce, gdzie zakupisz niezbędne części TIR. Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie postępowania ze zużytymi częściami do samochodów ciężarowych, jak i przepracowanym olejem silnikowym.